استخدام


مشخصات فردی
تمایل به همکاری در بخش

فایل مجاز: jpg
حداکثر اندازه فایل 200 کیلوبایت
مشخصات تحصیلی
دوره های آموزشی
نام دوره نام موسسه / آموزشگاه / نرم افزار کاربردی مدت دوره میزان تسلط
لطفاً بر روی دکمه + کلیک کنید
زبان های خارجی
زبان میزان تسلط
لطفاً بر روی دکمه + کلیک کنید
سوابق کاری
نام سازمان / شرکت آخرین سمت سازمانی مدت سابقه تاریخ شروع همکاری تاریخ اتمام همکاری علت قطع همکاری آخرین حقوق دریافتی
لطفاً بر روی دکمه + کلیک کنید
مشخصات تماس
معرف (نام 3 نفر از کسانی که شما را می شناسند)
نام و نام خانوادگی نسبت شغل محل کار آدرس و تلفن محل کار تلفن تماس
لطفاً بر روی دکمه + کلیک کنید
اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تکمیلی