جهت تولید سیم و کابل استاندارد برای مصرف داخلی، صادرات و یا واردات می بایستی تمام یا بخشی از استاندارد سیم و کابل به ترتیبی که در قوانین
استاندارد های سیم کشی مقالات تخصصی سیم و کابل

استاندارد سیم و کابل

تولید سیم و کابل مشمول استاندارد اجباری می باشد ، استاندارد سیم و کابل یعنی که جهت تولید سیم و کابل استاندارد برای مصرف داخلی، صادرات و یا واردات می بایستی تمام یا بخشی از استاندارد های ملی مربوطه به ترتیبی که در قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقرر شده است رعایت گردد .

بر این اساس تولید کنندگان سیم و کابل موظفند پروانه علامت استاندارد را برای محصولات خود دریافت نموده و اطلاعات آن را در صورت نیاز به مصرف کنندگان ارائه نمایند. معمولا برای هر فرآورده واجد شرایط که دارای استاندارد مستقل ملی باشد یک پروانه صادر خواهد شد .

در صنعت سیم و کابل نیز با توجه به نوع محصول و ولتاژ کاری آن استانداردهای مختلف تدوین شده است . به عنوان مثال استاندارد 3569 قسمت اول جهت کابل های قدرت با ولتاژ اسمی یک کیلوولت است.

وندور لیست سیم و کابل سیمکان

روش هایی برای تشخیص استاندارد سیم و کابل

به منظور ارتقاء شناخت مصرف­ کنندگان گرامی سیم و کابل و برای جلوگیری از شیوع تولید سیم و کابل­های خطرناک مغایر با موازین و معیارهای استاندارد، مواردی را عنوان کرده ایم:

در این خصوص ذکر موارد زیر ضروری است :

1- هرچند وزن هادی به تنهایی ملاک مناسبی برای تشخیص هادی با کیفیت از تقلبی نیست، چرا که عوامل متعددی نظیر خلوص مس، طول تاب هادی و کیفیت نرمی (آنیل) و وضعیت سطح ظاهری در رسانایی آن مؤثر است.

اما با فرض اینکه همگی تولید کنندگان از شرایط مطلوب تولید و مس با کیفیت و خلوص بالا در ساخت سیم و کابل استفاده کرده باشند ؛ اما می­توان از وزن هادی به عنوان ملاک ارزیابی کیفیت هادی بهره برد.

2- در مورد مواد پلیمری به کاررفته در سیم و کابل نظیر عایق و روکش نیز وزن به تنهایی ملاک تشخیص کیفیت نیست ؛ چرا که وزن واحد طول عایق و روکش به کار­رفته در سیم و کابل­ها به دو عامل چگالی (وزن مخصوص) و ضخامت آن بستگی دارد .

در ساخت گرانول و پلیمر عایق و روکش چنانچه از کربنات کلسیم (آهک) با درصد بالاتری استفاده شود افزایش چگالی، منجر به کاهش قیمت و نزول کیفیت حاصل خواهد شد که در این صورت افزایش وزن واحد طول دلیل بر کیفیت بالاتر نیست .

کیفیت نهایی این مواد با انجام آزمون ­های استحکام کششی، ازدیاد طول، خمش در سرما، ضربه در سرما، شوک حرارتی، فشار تیغه در گرما، تلفات جرم،آزمون ولتاژ بالا و مقاومت عایقی و … تعیین می­شود .

3- برای تشخیص انطباق مقاومت الکتریکی با استاندارد می­توانید یک کلاف سیم یا کابل را در شرایط محیطی با دمای تقریباً ثابت حدود C̊ 20 قرار دهید و با یک اهم­متر مقاومت کلاف 100 متری را اندازه­گیری کنید . این عدد نباید براساس میلی­اهم از 100 برابر مقادیر مقاومت الکتریکی تجاوز کند.

4- به کارگیری هادی­های موسوم به CCA (آلومینیوم با پوشش نازکی از مس) در کاربردهای الکتریکی بسیار خطرناک است . برای تشخیص اینکه از این هادی­ها در سیم و کابل استفاده شده است یا خیر به روش ­های زیر عمل کنید :

  • هادی CCA با فندک به راحتی می­سوزد و به خاکستر تبدیل می­شود .
  • مقاومت هادی CCA در صورت رعایت سطح مقطع یکسان با هادی مسی حدود 60% بالاتر است که با اندازه­گیری مقاومت اهمی قابل تشخیص خواهد بود .
  • با وسیله­ ای تیز همانند تیغ یا کاتر روی سطح هر رشته هادی چند بار بکشید ؛ در صورتیکه هادی CCA باشد بخش آلومینیوم آن نمایان خواهد شد .
  • وزن کلاف نیز برای تشخیص یک سیم یا کابل با کیفیت کافی نیست ؛ زیرا ممکن است مصرف هادی مسی گران قیمت در سیم و کابل کاسته شود و به جای آن با افزایش ضخامت عایق و روکش دارای قیمت کمتر، این کاهش وزن جبران شود که قابلیت کمتر سیم و کابل برای جریان و افزایش دمای کابل در اثر عبور جریان و کاهش عمر، نتیجه آن خواهد بود .

سیمکان ، بزرگترین تولید کننده سیم و کابل در اصفهان و واحد نمونه استاندارد برای سومین سال متوالی