تست ترانسفورماتور با مولتی متر دیجیتال (DMM) نسبتاً ساده است. در صورت ادامه مشکل در ترانسفورماتور ، باید آن را عیب یابی کنید.
تجهیزات برقی

تست ترانسفورماتور و مراحل آن

ترانسفورماتورها یک جز الکتریکی هستند که انرژی الکتریکی را حداقل بین دو مدار منتقل می کنند. ترانسفورماتورها ولتاژ را در مدارها تنظیم می کنند، اما در بعضی موارد ممکن است خوب پیش نرود و مدار کار نکند. شما باید از اطلاعات کلیدی در مورد ترانسفورماتور خود آگاه باشید، از جمله اینکه آیا آسیب دیده است […]

تابلو برق تجهیزات برقی

محافظ تابلو برق چیست؟

محافظ یک اصطلاح عمومی است که شامل تمام دستگاه های سوئیچینگ مرتبط با حفاظت از سیستم قدرت و محافظ تابلو برق است. همچنین شامل تمام دستگاه های مرتبط با کنترل ، اندازه گیری و تنظیم سیستم های قدرت الکتریکی است. مونتاژ چنین دستگاه هایی به روشی منطقی محافظ را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر […]