تابلو برق تجهیزات برقی

محافظ تابلو برق چیست؟

محافظ یک اصطلاح عمومی است که شامل تمام دستگاه های سوئیچینگ مرتبط با حفاظت از سیستم قدرت و محافظ تابلو برق است. همچنین شامل تمام دستگاه های مرتبط با کنترل ، اندازه گیری و تنظیم سیستم های قدرت الکتریکی است. مونتاژ چنین دستگاه هایی به روشی منطقی محافظ را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر […]