نگهداری و استفاده صحیح هر نوع وسیله ای از جمله کابل باعث ازدیاد طول عمر آن خواهد شد که در این خصوص جا دارد درباره چگونگی استفاده از کابل به چند نکته مهم...
انواع کابل چگونگی استفاده از کابل ها مقالات تخصصی سیم و کابل

چند نکته درباره چگونگی استفاده از کابل

نگهداری و استفاده صحیح هر نوع وسیله ای از جمله کابل باعث ازدیاد طول عمر آن خواهد شد که در این خصوص جا دارد درباره چگونگی استفاده از کابل به چند نکته مهم زیر توجه نمود : کابل پلاستیکی(PVC) را نباید در زمستان ( زمانی که درجه حرارت کمتر از صفر باشد) کابل کشی نمود. […]

در این مطلب به نکاتی در مورد انتخاب کابل مناسب پرداخته ایم. هر کابلی با سطح مقطع معین قادر به انتقال جریان مشخص می باشد که اگر از آن حد بیشتر گردد...
چگونگی استفاده از کابل ها مقالات تخصصی سیم و کابل

نکاتی در مورد انتخاب کابل مناسب

در این مطلب به نکاتی در مورد انتخاب کابل مناسب پرداخته ایم. هر کابلی با سطح مقطع معین قادر به انتقال جریان مشخص می باشد که اگر از آن حد بیشتر گردد، باعث کوتاه شدن عمر و یا سوختن کابل و بروز حوادثی خواهد شد. لذا در طراحی یک شبکه باید سه اصل زیر رعایت […]